Oslo kommune Bymiljøetaten

Arrangements- og utleieavdelingen

Adresse

  • Oslo kommune, Bymiljøetaten
    Besøksadresse: Karvesvingen 3, 0579 Oslo
    Postadresse: Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.
    e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Annen informasjon

Vekter- og informasjonskontor
Telefon: 916 05 011

Åpningstid: 10:00 - 18:00