Oslo kommune Bymiljøetaten
Utskrift

Om Torget

i kategorien Om torget

Oslo kommune kjøpte i 1846 arealet av grosserer Young. Nytorget, som det da ble kalt, ble anlagt i 1846 som et symmetrisk torg på begge sider av Torggata. 

Christianiamarkedet, som fant sted i februar hver år, ble i 1850 flyttet fra Stortorvet til Nytorget på grunn av at kirken klaget over banning, sverging og hestevrinsk som forstyrret kirkens daglige virke. Christianiamarkedet var et stort salgsmarked med alt fra honningkaker, øl og brennevin til salg av seletøy og kobberkjeler og annet husgeråd. Folkelig underholdning og løyer var et naturlig innslag, likeså de harde nevers språk. Særlig rundt førjulstider var torget en hektisk og fargerik markedsplass med mange restauranter og skjenkesteder rundt.

Først i 1876 ble det bevilget penger til basarer på torget. Bygningen ble tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan og bygningen sto ferdig i 1877-78. Fasaden er oppført i hugget Grefsensyenitt. Bygningen inneholdt opprinnelig 20 boder i 2 etasjer, beregnet for salg av kjøtt og fetevarer. Torget ble utvidet til sin nåværende form for å ta unna for den stadig voksende torghandelen.

I 1880 ble Fiat Lux, byens stolthet og første gatelys, flyttet fra Stortorvet til Nytorget. Den flerarmede gasslykten endte sine dager som skrapjern.

Samme år ble Løvefontenen flyttet fra sin plass foran brannvakten i Kirkeristen og over til Nytorget og plassert i et nytt granittbasseng sentralt på den indre delen av torget. I 1942 besluttet kommunen å fjerne denne omstridte og etter hvert nokså nedslitte fontenen. Fontenen ble dumpet i Oslo havn og der ligger den sannsynligvis ennå. Dagens fontene er en kopi av den gamle fra 1860. På torget i Stavanger står en identisk fontene, og fontenen på Youngstorget er en avstøpning av denne. Fontenen består av en sokkel med løvehoder, hvor en stor skål bæres av akantusblader, en mindre skål fylt med fabeldyr bæres av tre fabelfisk og avsluttes med to amoriner på toppen. Løvefontenen er den største støpejernsfontenen av sitt slag i byen, og er plassert i en granittbasseng med fossefall.

Fra 1951 fikk torget navn etter kjøpmann Jørgen Young som var tidligere grunneier, og ble deretter hetende Youngstorget.

Handelsvirksomheten ute på torget holdt seg levende til et stykke ut på 80-tallet. Både torgflaten og basarene var med tiden svært nedslitt og da torghandelen avtok ble hallene stengt og torgflaten asfaltert. Den nye tids byplanlegger, bilen, overtok etter hvert arenaen. Kun noen få eggselgere og frukt/grønthandlere holdt stand sammen med Arbeiderbevegelsen som opprettholdt sine tradisjoner med oppildnende taler, demonstrasjonstog og andre politiske mønstringer.

Bystyret besluttet i 1984 å rehabilitere Youngstorget og basarene og legge til rette for torghandel igjen. Men byråkratiets kvern maler langsomt. Først i 1994 startet de fysiske arbeidene opp. I basarene flyttet de første forretningene inn i 1995 og torgflaten sto ferdig med sine lysmaster og fontene i 1996.

 

Fredsmonumentet er reist i regi av LO og Nei til atomvåpen i forbindelse med 50-års markeringen av atombombingen av Nagasaki og Hiroshima.

Konkurransen om å lage et fredsmonumentet ble vunnet av billedhuggeren Hagbart Solløs.

Monumentet er 7 meter høyt, hugget i rå granitt som halvveis omkranser en lavere blankpusset granittbauta.
I forkant er det plassert en ¼ sirkel benk, hvor det er plassert en sten som stammer fra bombingen av Hiroshima.
Stenen skal visstnok fortsatt være litt radioaktiv men ikke farlig for publikum.


I basarbygningen på Youngstorget er det nå etablert flere spisesteder, skomaker, frisør, sølvsmed og andre små spesialforretninger. På torgflaten tar store og små arrangementer plass side om side med torghandelen. Arbeiderbevegelsen holder trofast sine 1. mai arrangementer og barnetoget 17. mai har oppstillingsplass på torget.
Youngstorget er stedet for mange faste arrangementer som gjennomføres hvert år.

Våre torgvektere fyller en viktig service- og drifts funksjon for alle brukere av torget og er behjelpelig med det meste. Vekter er tilstede 10:00-16:00 og treffes på telefon 916 05 011.