Oslo kommune Bymiljøetaten
Utskrift

Om Torget

i kategorien Om torget

Oslo kommune kjøpte i 1846 arealet av grosserer Young. Nytorget, som det da ble kalt, ble anlagt i 1846 som et symmetrisk torg på begge sider av Torggata. 

Christianiamarkedet, som fant sted i februar hver år, ble i 1850 flyttet fra Stortorvet til Nytorget på grunn av at kirken klaget over banning, sverging og hestevrinsk som forstyrret kirkens daglige virke. Christianiamarkedet var et stort salgsmarked med alt fra honningkaker, øl og brennevin til salg av seletøy og kobberkjeler og annet husgeråd. Folkelig underholdning og løyer var et naturlig innslag, likeså de harde nevers språk. Særlig rundt førjulstider var torget en hektisk og fargerik markedsplass med mange restauranter og skjenkesteder rundt.